Gedragscode

Met plezier naar het werk gaan is belangrijk. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede sfeer en de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarom is het van belang dat duidelijk is welk gedrag wel en welk gedrag niet aanvaardbaar is binnen Quality People Europe. Deze gedragscode heeft de bedoeling iedereen bewust te maken van zijn verantwoordelijkheid voor zijn/haar gedrag.

 

Respect

Waardering en collegialiteit

 

 • voorbeelden van gedrag:
 • we laten de ander in zijn waarde, ook al zijn we het niet met die persoon eens
 • we zeggen het als iemand iets goed doet
 • we luisteren goed naar wat collega's / klanten te zeggen hebben
 • we respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen
 • we praten mét elkaar en niet óver elkaar
 • we stellen ons kwetsbaar op
 • we staan open voor kritiek


Integriteit

eerlijkheid en betrouwbaarheid


Voorbeelden van gedrag:

 • we doen wat we beloven en komen gemaakte afspraken na
 • we willen kunnen uitleggen wat we doen en waarom we het doen
 • we gaan vertrouwelijk met alle informatie om
 • we respecteren de grenzen van elkaar (privacy) en bewaken onze eigen grenzen (assertiviteit)


Professionaliteit

deskundigheid en duidelijke procedures

Voorbeelden van gedrag:

 

 • we blijven als team kwaliteitsstandaarden ontwikkelen en zien erop toe dat iedereen zich daaraan houdt
 • we lossen problemen zo snel mogelijk op, zoeken voortdurend naar nieuwe oplossingen en durven initiatieven te nemen
 • we voldoen aan de eisen die aan onze functie wordt gesteld
 • we kunnen op onze professionaliteit worden aangesproken
 • elke opdracht wordt professioneel behandeld
 • we toetsen/evalueren regelmatig procedures, afspraken en werkwijzen door middel van interne audits
 • we staan ervoor open nieuwe dingen te leren

LinkedIn

Deze website wil gebruik maken van cookies.